Learn and apply the rules of a new distributed economy.

El servei de consultoria té una vocació principal de planificació estratègica. Cal que les organitzacions impulsin un entorn laboral que incrementi la productivitat de cadascuna de les generacions que composen la força laboral. Avui més que mai, l’avantatge competitiu de les organitzacions es basa en el coneixement i en l’atracció de talent.

Els àmbits principals de consultoria identificats són:

  • Planificació de plans de desenvolupament professional.
  • Disseny de processos de selecció de personal, captació de talent i equilibri generacional.
  • Disseny d’espais de treball físics i virtuals.
  • Disseny de programes de transferència del coneixement.
  • Disseny de l’estil de lideratge de l’organització.
  • Disseny de plans de mobilitat generacional.
  • Disseny de plans de compensació.

La principal diferència entre l’àmbit d’acompanyament i el de consultoria és que, mentres en el primer es defineix una relació asíncrona contínua en el temps, en l’àmbit de consultoria es treballa per projectes, amb la qual cosa el disseny del propi projecte, l’assignació de recursos i el preu són a mida per cadascun dels projectes.